Featured News
Why Youth Corps?
img_0167
“This world demands the qualities of youth: not a time of life but a state of mind, a temper of the will, a quality of imagination, a predominance of courage over timidity, of the appetite for adventure over the love of ease.” — Robert F. Kennedy.   AYF Canada Youth Corps' Camp ... read more
ՀՅԴ Գանատայի Երիտասարդական Միութեան 44-րդ Պատգամաւորական Ժողով
44th convention-Mtl
ՀՅԴ ԳԵՄ-ի (Գանատայի Երիտասարդական Միութիւն) 44-րդ Պատգամաւորական Ժողովը գումարուեցաւ 20-21 Օգոստոս 2016,-ին, Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի »Ահարոնեան« սրահէն ներս: Ներկայ էին 38 պատգամաւորներ, Օնթարիոյի, Քեպեքի եւ Պրիթիշ Քօլոմպիայի զանազան շրջաններէն: Ժողովին հիւրաբար նաեւ մասնակցեցան ՀՅԴ Գանատայի Կեդրոնական Կոմիտէի, ՀՅԴ »Միհրան Փափազեան« կոմիտէի, ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութեան Ընդհանուր Վարիչ Մարմինի, ՀԵԴ ԱՄՆ-ի ... read more
200 AYF Members from Across North America Attend Tri-Regional Seminar in Canada
photo credit: Ishkhan Ghazarian
June 8, 2015   “We survived the past and will fight for our future. United, Free Armenia”.   From May 15 to 18, the Armenian Youth Federation of Canada (AYF Canada) hosted the biennial North American AYF Tri-Regional Seminar, which took place at Camp Kinkora in Quebec, Canada. An unprecedented 200 AYF members from ... read more